Dostawa energii elektrycznej dla obiektu Targowiska Miejskiego w 2015 roku

Dostawa energii elektrycznej dla obiektu Targowiska Miejskiego w 2015 roku

Strona główna » Postępowania ogłoszone w BZP

Informacje dotyczące postępowania o nazwie:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na rzecz Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. dla obiektu Targowiska Miejskiego przy ul. Boboli w Zabrzu w 2015 roku.

Termin i godzina składania ofert: 15 września 2015 r. godzina 11:00
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie

Data publikacji

Ogłoszenie o przetargu

Zmiana ogłoszenia o przetargu

2015-09-07
2015-09-11

 

SIWZ

Data publikacji

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy

Dokument IMZU

2015-09-07
2015-09-11
2015-09-11

 

Zapytania

Data publikacji

Pytania i odpowiedzi2015-09-11

 

Wyniki

Data publikacji

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze 

2015-09-17

2015-09-17

 

    Skip to content