O firmie

Strona główna » O firmie

Powstanie Spółki

Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. powstała na mocy:
  • Uchwały nr XXVI/308/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 r.
  • Umowy Spółki zawartej w dniu 15 lipca 2008 r. pomiędzy Gminą Zabrze, a Zarządem Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Pierwotnie podmiot działał jako Spółka w organizacji. W dniu 7 kwietnia 2009 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał postanowienie o wpisaniu ZARI Sp. z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców.

Skład Właścicielski

  • Większościowym udziałowcem jest Miasto Zabrze.

  • Mniejszościowym udziałowcem jest Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o

Organy Spółki

Zarząd:
Mariola Majchrzyk – Prezes Zarządu
Józef Strózik- Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:
Tomasz Wójkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Katarzyna Dzióba – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Krzysztof Wodarski – Sekretarz Rady Nadzorczej
Michał Dąbrowski – Członek Rady Nadzorczej
Aleksandra Najda-Szaleniec – Członek Rady Nadzorczej
Skip to content