Nasze projekty

Najem powierzchni handlowych na Targowisku Miejskim w Zabrzu
Działki pod budownictwo mieszkaniowe w Zabrzu Grzybowicach
Rewitalizacja Targowiska Miejskiego - PROJEKT ZREALIZOWANY
Modernizacja Roku 2015

Kontakt

Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.
ul. Piastowska 11
41-800 Zabrze

tel. 504 742 575
e-mail: zari@zari.com.pl

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS
  • KRS 0000327525,
  • NIP 6482688095,
  • REGON 241085107,
  • Kapitał zakładowy 13 366 950,00 zł w całości wpłacony.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahentów

 Administratorem Danych Osobowych jest Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp zoo z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Piastowskiej 11 (dalej: Administrator). Dane kontaktowe: tel 504742575, email: zari@zari.com.pl

 W związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: RODO) informuję Pana/Panią, że:

 a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu niezbędnym do zawarcia i wykonywania umowy, której jest Pan/Pani stroną,

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, wynikających w szczególności z ustaw o rachunkowości i podatkach,

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia roszczeń wynikających z umowy,

- art. 6 ust.1 lit. f RODO marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy

 b) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów oraz przez okres wymagany aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi rachunkowości i podatków.

c) Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

d) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub RODO.

 e) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom prócz podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

 f) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

 g) Podane przez Pana/Panią dane są warunkiem zawarcia i wykonywania umowy do których podania jest Pan/Pani zobowiązana. W przypadku nie podania danych nie będziemy mogli zawrzeć i wykonywać umowy.

  


Mapa dojazdu

Aktualności

Zabrzański Jarmark Bożonarodzeniowy 2017

Data dodania: 2017-11-23

Zapraszamy serdecznie na Jarmark Bożonarodzeniowy w Zabrzu (Plac Wolności), który rozpoczyna się uroczystym zaświeceniem choinki miejskiej już 1 grudnia 2017r.

V Międzynarodowy Festiwal im. K. Pendereckiego

Data dodania: 2017-09-19

Tegoroczna edycja Festiwalu im. K. Pendereckiego odbędzie się w dniach 22.09.2017 - 29.09.2017. Na koncert inauguracyjny "Wariacje Goldbergowskie - Piaskiem Malowane" zapraszamy do Kopalni Guido, 320 ...

Czesko – polsko- słowackim spotkaniu branży przemysłu maszynowego i motoryzacyjnego.

Data dodania: 2017-06-07

Serdecznie zapraszamy do udziału w: Czesko – polsko- słowackim spotkaniu branży przemysłu maszynowego i motoryzacyjnego.

Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.
ul. Piastowska 11
41-800 Zabrze
tel. 504 742 575
e-mail: zari@zari.com.pl

wykonanie: kotonski.pl