Deklaracja dostępności

Strona główna » Deklaracja dostępności

DANE TELEADRESOWE

Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Piastowskiej 11, tel. 504742575, adres e-mail: zari@zari.com.pl

W/W SPÓŁKA ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZAPEWNIĆ DOSTĘPNOŚĆ ZGODNIE Z USTAWAMI:

 1. z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
 2. z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ: 26.07.2022r.

DATA OSTATNIEJ DUŻEJ AKTUALIZACJI: 26.07.2022r.

STRONA INTERNETOWA JEST CZĘŚCIOWO ZGODNA Z USTAWĄ O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH.

 1. Serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5, WCAG 2.0 (Podwójne A)
 2. Kompatybilność: serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
 3. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.
 4. Wygląd: serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
 5. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
 6. Skróty klawiaturowe: serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

INFORMACJE ZWROTNE ORAZ DANE KONTAKTOWE

We wszelkich kwestiach dotyczących dostępności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: zari@zari.com.pl lub numerem telefonu 504 742 575, a osobą odpowiedzialną jest Pani Bożena Jasińska

W/w drogą mogą również Państwo składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie www oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Żądanie postaramy się zrealizować niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:

Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o. o. ul. Piastowska 11 w Zabrzu:

 • na budynku znajduje się czytelna tablica informacyjna,
 • obszar w otoczeniu budynku jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi,
 • w korytarzach obiektu znajdują się tablice informacyjne,
 • posadzka korytarzy obiektu jest antypoślizgowa,
 • jest możliwość obsługi osób z niepełnosprawnością (w tym poruszających się na wózku) bezpośrednio przy wejściu na parterze z tyłu budynku (pozostałe kondygnacje nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych),
 • w korytarzach obiektu jest dostateczna przestrzeń (szerokość) pozwalająca na wygodną komunikację osób na wózkach,
 • do budynku i wszystkich pomieszczeń Spółki można wejść z psem aystującym/przewodnikiem,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Planując przybycie, uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:  504 742 575

Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o. o. Pion Zarządzania Zabrzańską Siecią Szerokopasmową ul. Kasprowicza 8 w Zabrzu:

 • przed budynkiem znajduje się czytelna tablica informacyjna,
 • obszar w otoczeniu budynku jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi,
 • obiekt posiada zadaszenie nad wejściem chroniące przed opadami,
 • w korytarzach obiektu znajdują się tablice informacyjne,
 • posadzka korytarzy obiektu jest antypoślizgowa,
 • jest możliwość obsługi osób z niepełnosprawnością (w tym poruszających się na wózku) bezpośrednio przy wejściu na parterze (pozostałe kondygnacje nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych),
 • w obiekcie na parterze znajduje się hol wraz z punktem informacyjnym,
 • w korytarzach obiektu jest dostateczna przestrzeń (szerokość) pozwalająca na wygodną komunikację osób na wózkach,
 • personel obiektu jest przeszkolony z ewakuacji osób z niepełnosprawnością,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem aystującym/przewodnikiem,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Planując przybycie, uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:  726 350 504

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ:

Informacje mogą być przekazane w formie cyfrowej.

Możliwość przeczytania/przekazania informacji ustnie.

DEKLARACJĘ SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE SAMOOCENY PRZEPROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ.

Skip to content