Rewitalizacja Targowiska Miejskiego – projekt zrealizowany

Rewitalizacja Targowiska Miejskiego – projekt zrealizowany

Rewitalizacja Targowiska Miejskiego – projekt zrealizowany

Strona główna » Projekty

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską

Projekt dofinansowany (poprzez udzieloną pożyczkę) przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Finansowanie

Całość nakładów inwestycyjnych zamyka się w kwocie 7 790 918 PLN.

30 czerwca 2014 r. Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. podpisała umowy kredytowe z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.:

 • Umowa inwestycyjna udzielenia Pożyczki JESSICA, na finansowanie Projektu miejskiego w ramach Inicjatywy JESSICA w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 6.2.3 „Rewitalizacja JESSICA” – kwota 5 490 918,00 PLN,
 • Umowa Kredytu Inwestycyjnego ze Środków Pochodzących z Zagranicznych Linii Kredytowych
  kwota 2 300 000,00 PLN.

22 października 2014 r. w Urzędzie Miasta Zabrze podpisano umowy poręczenia wyżej wymienionych kredytów. Poręczenie to stanowi jedno z zabezpieczeń złożonych przez Miasto na rzecz banku kredytującego.

Wizualizacje

Założenia

Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji przygotowała i przeprowadziła modernizację targowiska miejskiego w rejonie ulic: A. Boboli i Piastowskiej. Modernizacja polegała na uzbrojeniu terenu, wybudowaniu zunifikowanych, nowoczesnych pawilonów handlowych oraz  ciągów komunikacyjnych. W ramach projektu Spółka złożyła wniosek o udzielenie pożyczki na zasadach preferencyjnych w ramach Inicjatywy Jesscica. Wniosek został oceniony pozytywnie.

Postęp prac – galeria zdjęć

Zaledwie dwa miesiące temu inwestor przekazał wykonawcy robót plac budowy przy ul. Boboli w Zabrzu, a już w niecce, gdzie powstaje nowoczesne targowisko miejskie widać szeregi parterowych pawilonów.

Wkrótce będzie tu 18 nowoczesnych murowanych pawilonów z około 150 punktami handlowymi oraz punktem gastronomicznym.

Rewitalizacja Targowiska Miejskiego – projekt zrealizowany

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul.Ks.M. Wosia w Zabrzu-VIII 2021r.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul.Ks.M. Wosia w Zabrzu-VIII 2021r.

Strona główna » Projekty

Rewitalizacja Targowiska Miejskiego – projekt zrealizowany

Procedura konkursowa XII 2021r.- punkt handlowy nr P18.01

Procedura konkursowa XII 2021r.- punkt handlowy nr P18.01

Strona główna » Projekty

Procedura konkursowa XII 2021r.- punkt handlowy nr P18.01

Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 10 grudnia 2021r. zostaje ogłoszony konkurs na najem powierzchni handlowo- usługowej na Targowisku Pod Ratuszem w Zabrzu przy ul. Boboli.

Przedmiotem konkursu jest najem powierzchni przeznaczonej pod działalność handlową i/lub usługową, punkt nr P18.01 o powierzchni 16,59 m2.

Pliki do pobrania:

 1. Informacja o rostrzygnięciu konkursu.pdf
 2. IWK_P18.01.pdf
 3. Zał. nr 1 do IWK – Formularz ofertowy.pdf
 4. Zał. nr 2 do IWK – Wzór umowy najmu.pdf
 5. Zał. nr 3- Rysunek zbiorczy zespołu pawilonów.pdf
 6. Zał. nr 4 do IWK – Rzut fragmentu pawilonu P18 lokal P18.01.pdf
 7. Zał. nr 5 do IWK – Informacja RODO.pdf

Skip to content