Wszystkie podane ceny są cenami netto. Do podanyc cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązującej stawki.
Termin płatności za wykonaną usługę wynosi 14 dni na rachunek bankowy podany na fakturze.
Wzory dokumentów dostępne są w zakładce „Katalog dokumentów”.

Uwagi.
Formaty inne niż A4 będą przeliczane na równoważność ilości arkuszy A4.
Np. arkusz A2 = 4 x A4, opłaty za arkusz A2:
za „Pierwszy arkusz A4” x 1 +
za „Każdy kolejny arkusz A4” x 3.

Cennik do pobrania

Podane ceny są cenami standardowymi. W indywidualnych przypadkach ceny za wymienione w Cenniku usługi mogą zostać ustalone w innej wysokości.  

POMIARY REFLEKTOMETRYCZNE  SPRZĘTEM EXFO 1 PRO

 

* Stawki dotyczą pomiaru jednostronnego

Pomiar reflektometryczny do 8 włókien

23 zł/szt.

Pomiar reflektometryczny 9 -24 włókien

21 zł/szt.

Pomiar reflektometryczny 25 – 48 włókien

19 zł/szt.

Pomiar reflektometryczny 49 – 96 włókien

17 zł/szt.

Pomiar reflektometryczny powyżej 96 włókien

15 zł/szt.

Wykonanie dokumentacji po pomiarowej (raport pdf na płycie)

100 zł

Skip to content