Katalog dokumentów

Dokumenty

Dokumenty do pobrania

Zarządzenie 87 IRSI 2022
Zarządzenie 393 IRSI 2022
Aktualny cennik dzierżawy i usług ZSS
Wzór umowy – dzierżawy kanalizacji kablowej
  Wzór wniosku o udostępnienie  kanalizacji kablowej
  Wzór wniosku o udostępnienie  ciemnych włókien światłowodowych
Zlecenie wykonania usługi
Cennik usług
Skip to content