Katalog dokumentów

Dokumenty

Dokumenty do pobrania

Zarządzenie 87/IRSI/2022
Zarządzenie 393/IRSI/2022
Zarządzenie 80/IRSI/2023
Aktualny cennik dzierżawy i usług ZSS
Wzór umowy – dzierżawy kanalizacji kablowej
  Wzór wniosku o udostępnienie  kanalizacji kablowej
  Wzór wniosku o udostępnienie  ciemnych włókien światłowodowych
Zlecenie wykonania usługi
Cennik usług ZARI Sp. z o.o.
Skip to content